مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس دامی

مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس

مصرف مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس باعث افزایش تولید شیر گاو همچنین افزایش درصد چربی شیر، افزایش وزن گاوهای پرواری، کاهش هزینه­ تولید، بهبود مشکلات فحلی و افزایش پذیرش اسپرم، عدم مشاهده بقایای مواد خوراکی در مدفوع و افزایش اندیس مدفوع، بهبود بالانس منفی انرژی، افزایش خوش خوراکی و کاهش احتیاجات به مکمل­های فسفردار می شود

مقدار مصرف :

اوائل شیردهی و گاوهای تازه زا ( 500 گرم به ازای هر تن TMR )

پیک تولید ( 750 تا 1000 گرم به ازای هر تن TMR )

جیره استارتر ( 1000 گرم به ازای هر تن استارتر ، 500 گرم در هر تن خوراک دام پرواری )

نحوه استفاده :

1- بصورت محلول پاشی ( حاوی مولتی آنزیم پلاس مخلوط با آب به نسبت 1 به 50 ) روی جیره با بخش مواد خشبی خوراک 2- مصرف بصورت پودر در کنسانتره

آنزیم های موجود در مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس:

سلولاز، زایلاناز، بتاگلوکاناز، آلفاآمیلاز، پکتیناز، فیتاز، پروتئاز، لیپاز، اسید فیتاز، اسید فسفاتاز، همی سلولاز، پنتوزاناز، آمیلوگلیکوزیداز،

فواید استفاده ازمولتی آنزیم ناتوزایم پلاس:

افزایش راندمان تولید: به دلیل بهبود مصرف مواد فیبری، افزایش قابلیت هضم، کاهش مصرف ماده خشک و در نهایت افزایش راندمان تولید شیر از 5% الی 10%

جانشین مناسب برای محرک­های رشد: به دلیل نداشتن عوارض سوء موادی چون آنتی بیوتیک­ها و هورمون­ها

افزایش وزن زنده در پروار بندی: افزایش میانگین وزن بمیزان حداکثر 10% و بهبود ضریب تبدیل به میزان 15%

جلوگیری از اختلال در جذب: بدلیل هضم قندها به اندازه ای که به وسیله حیوان قابل جذب باشد و جلوگیری از افزایش چسبندگی در محتویات هضمی بخصوص در حیوانات جوان

کاهش بالانس منفی انرژی: افزایش قابلیت هضم غذا موجب عملکرد بهتر دام در دورانی میشود که گاو شیری در تعادل منفی انرژی قرار دارد

بالانس ارازنتر جیره: بهبود قابلیت هضم و جذب مواد معدنی و ارزش غذایی فرآورده­های جانبی و ضایعات مورد استفاده محلی وهمچنین استفاده بهینه از کاه گندم در جیره گاوهای پرواری

بهبود اندیس لاشه: کاهش انباشت چربی در لاشه بدلیل وجود آنزیم لیپاز

تولید انرژی زیاد: به دلیل دارا بودن 13 نوع آنزیم کاملا متفاوت سبب آزاد سازی انرژی­های غیر قابل دسترس و در نتیجه تولید انرژی بیشتر از حد معمول می گردد.

نتایج استفاده: افزایش تولید شیر- افزایش درصد چربی- افزایش وزن گاوهای پرواری- کاهش هزینه­های تولید- بهبود مشکلات فحلی و افزایش پذیرش اسپرم- عدم مشاهده بقایای مواد خوراکی در مدفوع و افزایش اندیس مدفوع، بهبود بالانس منفی انرژی- افزایش خوش خوراکی- کاهش احتیاجات به مکمل­های فسفردار

محاسبه ارزش اقتصادی استفاده از مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس :

با مصرف 2450 ریال آنزیم در هر روز به ازای هر گاو ( با مصرف 35 کیلو خوراک ) 5/1 کیلوگرم تولید شیر افزایش می یابد .

میزان سود حاصل از فروش شیر ریال6750 : 450 * 5/1

سود خالص هر گاو در روز ریال 4300 : 2450-6750

سود خالص هر گاو در روز ریال 1311500 :305 * 4300

با مصرف 932 ریال آنزیم در هر روز به ازای هر گوساله پرواری ( با مصرف 14 کیلو خوراک ) 150 گرم افزایش وزن می یابد .

6300 ریال : 42000 ریال قیمت هر کیلو وزن زنده * 150 گرم

5320 ریال : 932 – 6300

سود خالص هر گوساله در یک دوره 1090600 : 5320 * 205