مولتی آنزیم فیت مکس

خوراک پلت و کرامبل

آنزیم ها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را افزایش دهند. افزایش سرعت یک واکنش شیمیایی به شرایطی مانند دما و فشار بالا نیازمند است و با توجه به اینکه شرایط محیطی در سلول و بدن موجود زنده کاملا ثابت می باشد این مکانیسم توسط آنزیم ها انجام می گیرد. آنزیم ها مولکولهایی با ساختار پروتئینی هستند که یک یا چند جایگاه فعال دارند که مواد با اتصال با آنها وارد واکنش شده و محصول مورد نیاز را تولید می نمایند.

در بدن حیوانات، همه آنزیم ها وجود ندارند و یا مقدار آنها برای هضم همه مواد غذایی کافی نیست ، بنابراین بخشهایی از مواد غذائی هضم نشده و دفع می شوند. مواد ضد جذب در بسیاری از غذاهای گیاهی وجود دارد که عمل دفع مواد مغذی را تشدید می نماید.

جیره طیور بر پایه غلات از جمله ذرت، گندم و جو بالانس می گردد که حاوی مقادیر بالایی از مواد مغذی غیر قابل دسترس، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای(NSP) هستند. پرندگان به دلیل نداشتن آنزیم های طبیعی در دستگاه گوارش خود، جهت تجزیه پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای، قادر به هضم این مواد نیستند. NSP ها به دو دسته محلول و نامحلول تقسیم میگردند و شامل سه گروه اصلی سلولز، پکتین و پلی مرهای غیرسلولزی (آربینوزایلان ها) هستند. در جیره طیور آربینوزایلان ها، بیشترین میزان NSP موجود در کل جیره (حدود 50%) را تشکیل می دهند.

پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ایی ویسکوزیته محتویات گوارشی را افزایش می دهند که در پی این روند مشکلات ذیل بروز می نماید:

با افزایش چسبندگی محتویات گوارشی، میزان تاثیر آنزیم های گوارشی تولید بدن بر روی مواد مغذی کاهش می یابد که منجر به کاهش هضم و جذب مواد مغذی می گردد.
سرعت عبور محتویات گوارشی کاهش می یابد. این امر موجب افزایش دسترسی جمعیت میکروبی انتهای دستگاه گوارش مانند ا. کلای، سالمونلا، کلستریدیوم ها به مواد مغذی گردیده و موجب تکثیر آنها می شود. همچنین ریسک تکثیر پاتوژن ها در روده افزایش می یابد.
کاهش سرعت عبور محتویات دستگاه گوارش و در نتیجه کاهش اشتها
مواد گوارشی چسبناک هضم نشده،رتبدیل به مدفوع بسیار چسبناکی می گردد که در طیور تخمگذار باعث افزایش درصد تخم مرغ های کثیف به دلیل چسبندگی مدفوع در انتهای دستگاه گوارش می گردد.
جذب آب موجود در روده باعث تغییر فشار اسمزی در محوطه روده شده و سلول های جذبی روده توانایی جذب آب را از دست می دهند، بنابراین پرنده دچار تشنگی کاذب شده و میزان مصرف آب افزایش می یابد.

مولتی آنزیم فیت مکس پلاس:

ترکیبی از آنزیم های بتاگلوکوناز، زایلاناز، سلولاز، همی سلولاز، پروتئاز و فیتاز است که سبب استفاده بهینه از انرژی متابولیسمی موجود در غلات می شود. همچنین این ترکیب دسترسی و هضم مواد مغذی را افزایش می دهد.

فیتاز:

بخش بسیار زیادی از فسفر مواد خوراکی با منشا گیاهی و به طور مشخص غلات به صورت اسید فیتیک می باشد که اصطلاحا به آن فسفر فیتاتی می گویند. فسفر فیتاتی در دانه بقولات و غلات به ترتیب 75 و 50 درصد از کل فسفر دانه را تشکیل می دهد. فیتات ها با تشکیل ترکیبات نامحلول با مواد معدنی مانند نیکل، منگنز، کبالت، آهن و … منجر به اختلال در روند جذب این مواد و دفع آنها بصورت مدفوع نیز می شود. استفاده از آنزیم فیتاز بهترین روش موجود جهت کاهش اثرات فیتات های گیاهی می باشد

بتاگلوکوناز:

بتا گلوکان ها از جمله مواد نشاسته ایی غیر قابل هضم در جیره غذایی می باشد که منجر به کاهش فعالیت آنزیم آمیلاز جهت تجزیه نشاسته جیره می شوند.

 سلولاز، همی سلولاز،زایلاناز:

دسته ای از آنزیم هاست که جهت تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این آنزیم ها با تخریب دیواره سلولی منجر به بهبود دسترسی به نشاسته، ویتامین ها و مواد معدنی می شود.

پروتئاز:

پروتئیاز آنزیمی هایی می باشند که با تاثیر بر پروتئین منجر به تجزیه آنها می شوند.  پروتئازها شامل سرین پروتئازها، متالوپروتئازها، آسپارتیک پروتئازها، سیستئین پروتئازها و ترئونین پروتئازها می‌باشند.

مزایای استفاده:

 • کاهش ویسکوزیته یا چسبندگی محتویات روده
  کاهش هزینه های مربوط به جیره بدلیل امکان استفاده از اقلام ارزان تر حاوی فیبر بالا
  کمک به آنزیم های گوارشی در جهت بهبود هضم و جذب مواد غذایی و بهبود ضریب تبدیل
  بهبود کیفیت بهداشتی تخم مرغ و افزایش کیفیت پوسته
  افزایش سلامت دستگاه گوارش
  بهبود کیفیت بستر