مکمل Nufoegg

nufoegg

Nufoegg ترکیبی از انواع ویتامین ها، مواد معدنی و الکترولیت های مورد نیاز جهت بهبود کیفیت تخم مرغ می باشد. این مکمل حاوی ویتامین های D3، C، A , و مواد معدنی و الکترولیتی مانند آهن، سلنیوم، کلسیم، منیزیوم، کبالت، ید، روی، مس، منگنز، سدیم و آنتی اکسیدان است.
استفاده از این مکمل در طول دوره تخم گذاری و حین ابتلا به بیماری ها استرس های گرمایی جهت جلوگیری از کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ توصیه میگردد.

کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخمگذار تحت تاثیر عوامل مختلفی می باشد که میتوان به نژاد و سن مرغ، فاکتورهای تغذیه ایی، جیره، میزان پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای، آنزیم، آلودگی خوراک و استرس های عمومی اشاره نمود.

جیره های غذایی مرغ های مادر و تخم گذار خوراکی با توجه به نیاز های تولید و نگهداری طیور بالانس می گردد. حضور مقادیر زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی کمیاب مخصوصا در شرایط بیماری و استرس ها، موجب بهبود کیفیت تخم مرغ می شود.

اهمیت کلسیم و ویتامین D3 در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ:
پوسته تخم مرغ، ساختار معدنی پیچیده ایی دارد و حاوی تقریبا 93% کربنات کلسیم می باشد. کلسیم عنصر کلیدی در تعیین کیفیت پوسته تخم مرغ محسوب می شود. در مرغهای تخمگذار بین عناصر کلسیم، فسفر، ویتامین D3، و سیستم هورمونی ارتباط تنگاتنگی جهت متابولیسم کلسیم وجود دارد. حفظ میزان کافی ویتامین D3 در جیره برای استفاده بهینه از کلسیم و فسفر ضروری می باشد.

اهمیت فسفر در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ:
نقش فسفر در مرغهای تخمگذار بیشتر در رابطه با متابولیسم کلسیم می باشد. بالانس نسبت کلسیم به فسفر در جیره جهت تولید پوسته تخم مرغ با کیفیت ضروری است.

اهمیت مواد معدنی در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ:
کمبود مس و منگنز بر تشکیل غشاهای پوسته، ساختمان پوسته، ضخامت پوسته و تولید تخم مرغ تاثیر می گذارد. اهمیت منگنز ناشی از نقش آن در ساخت پروتئین – موکوپلی ساکارید می باشد. ترشحات غده پوسته ساز برای تشکیل پوسته، علاوه بر نیاز به یون های کلسیم، باید حاوی مقادیر کافی یون های بیکربنات نیز باشد. یکی از منابع اصلی یون بیکربنات مورد نیاز در تشکیل پوسته تخم مرغ، دی اکسید کربن می باشد که در خلال سوخت و ساز طبیعی در سلول های غده پوسته ساز تولید می شود و یا از خون فراهم می گردد. آنزیم وابسته به روی، کربنیک آنهیدراز ، در تشکیل یون های بیکربنات از دی اکسید کربن و آب نقش مهمی دارد.

اهمیت مکمل های حاوی ویتامین- مینرال ها در بهبود کیفیت تخم مرغ در شرایط استرس گرمایی:
در زمان استرس گرمایی، مصرف کلسیم به طور مستقیم در نتیجه افت مصرف غذا کاهش می یابد. این حالت مانع از تشکیل کربنات کلسیم در غده پوسته ساز، مرغ تخمگذار می شود.
افزایش دما در پرندگان موجب نفس نفس زدن و آلکالوز تنفسی می شود. در این وضعیت غلظت Co2 پلاسما کاهش یافته و برای بازگرداندن pH خون به مقدار طبیعی حذف خارجی یون بیکربنات اتفاق می افتد و منجر به کاهش کیفیت تخم مرغ می گردد.
ویتامین C برای سنتز ماتریکس آلی پوسته تخم مرغ ضروری است. این ماده اثرات بیماری زایی تنش گرمایی را با کاهش غلظت کورتیکوسترون پلاسما در پرنده پائین می آورد. این ویتامین به واسطه تحریک تولید فرم فعال ویتامین D3، جذب روده ایی کلسیم و بازجذب آن از استخوان را افزایش می دهد. توانایی پرندگان برای سنتز اسید آسکوربیک در خلال تنش گرمایی کاهش می یابد. تنش گرمایی احتیاج متابولیک به بیکربنات، ویتامین C، D3 و پتاسیم را افزایش می دهد.

میزان مصرف:

استفاده از این مکمل به میزان 1 – 2 کیلوگرم در تن توصیه می شود. با توجه به قیمت محصول و همچنین نقش این مکمل در کاهش میزان تخم مرغ های شکسته و ترک مویی و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و در نتیجه ماندگاری و بازارپسندی بیشتر، این مکمل می تواند از نظر اقتصادی به مرغدار کمک شایانی بکند.