توزیع افزودنی ها و نهادهای دام و طیور

توزیع افزودنی ها و نهادهای دام و طیور

شامل دو لیست می باشد: 1- اقلام مورد استفاده در صنایع پرورش دام 2- اقلام مورد استفاده در صنایع پرورش طیور

لیست افزودنیها و نهاده های دامی:

Active mos اکتیو موس (پربیوتیک )

Poly sorb پلی زورب(توکسین بایندرآلی)

Selmax سلمکس (سلنیم آلی شیلاته شده با متیونین)

مولتی آنزیم ناتوزایم پلاس

پودر چربی 3A RUMFAT

مکمل دامی بدون فسفر بهاوند دارو

مکمل دامی 30 گرم فسفر بهاوند دارو

مکمل دامی 50 گرم فسفر بهاوند دارو

مکمل دامی فرمول دامپزشکی بهاوند دارو

مکمل BDM (فرمول بدو ن فسفر ویژه)

مکمل BDM با فسفر بهاوند دارو (فرمول ویژه با 36 گرم فسفر)

مکمل BDM با فسفر و موننسین بهاوند دارو (فرمول ویژه با 36 گرم فسفر و موننسین)

مکمل BDM موننسین دار بهاوند دارو (فرمول ویژه با موننسین)

مکمل BDM با فسفر و موننسین و پروتکسین

مکمل دامی BDM پلاس بهاوند دارو

مکمل دامی BDM پلاس با فسفر بهاوند دارو

مکمل انتظار زایش 1+4معدنی بهاونددارو (100 کیلو در تن خوراک اضاف می شود)

مکمل انتظار زایش 1+4ویتامینه بهاونددارو (25 کیلو در تن خوراک اضاف می شود)

انواع مکمل با فرمول درخواستی و سفارشی

تیت دیپ جی(جایگزین مناسبی جهت محصولات یدی)

تیت دیپ 2% غلیظ

تیت دیپ1% غلیظ

اسید 808F/2

NATA 390k

NATA394k

تیت میت

پودر کلرواش

قرص کلروساید

سود مایعNata320K

ناتاسید (اسید پودری)

سود پرک

کربنات کلسیم

آنزیمیت

آهک

اکسید منیزیم

دی کلسیم فسفات

جوش شیرین شیراز

جوش شیرین چینی

سبوس

جو

سویا

پودر ماهی

ذرت

گندم

شیر خشک

کنجاله زیتون

لیست افزودنیها و نهاده های طیوری:

ناتوزایم پی (مولتی آنزیم با 1500000واحد فیتاز)

Active mos اکتیو موس (پربیوتیک )

Poly sorb پلی زورب(توکسین بایندرآلی)

Selemax سلمکس (سلنیم آلی شیلاته شده با متیونین)

والرون (عایق حرارتی جهت دیوار و سقف سالنهای پرورشی)

مکمل فرمول سفارشی دوقلوی تخمگذار آرین

مکمل دوقلوی مرغ تخمگذار بهاوند دارو

مکمل دوقلوی مرغ گوشتی بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس A بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس D3 بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس E بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس K3 بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس Bcomplex بهاوند دارو

مکمل درمانی پرمیکس C بهاوند دارو

مکمل دوقلوی مرغ تخمگذار سرشاردانه

مکمل دوقلوی مرغ گوشتی سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس A سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس D3 سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس E سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس K3 سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس Bcomplex سرشاردانه

مکمل درمانی پرمیکس C سرشاردانه

انواع مکمل دامی و طیوری با فرمول سفارشی تولید می شود

فرماسایت (جهت ضدعفونی دان مصرفی)

بلوک فرمان (جایگزین پرمنگنات و فرمالین)

لوله باز کن DJ1

قرص کلروساید (جهت ضدعفوی آب مصرفی)

صدف شمال

صدف معدنی

کربنات کلسیم

آنزیمیت

جوش شیرین چینی

جوش شیرین شیراز

دی کلسیم فسفات

فرمالین

آهک

نانوسید

روغن

کاغذی بستر جوجه

پوشال

گندم غنی شده

گندم

ذرت

سبوس

جو

سویا

پودر جوجه

پودر گوشت دامی

پودر گوشت طیوری

ترئونین

متیونین

لیزین

فرقون دیجیتال

مطالب مرتبط