دستمال کاغذی مخصوص شیردوشی گاو

دستمال کاغذی مخصوص شیردوشی:

جهت کاهش بارمیکروبی شیر و بیماری ورم پستان در گاوهای شیری استفاده می شود. از خصوصیات دستمال کاغذی شیردوشی می توان به مواردی همچون عدم ایجاد پرزهای الیافی –  برش های مقطعی جهت استفاده آسان – استفاده از مواد اولیه طبیعی سازگار با پوست – قابلیت جذب فوق العاده بالا و عدم پارگی در حین استفاده مخصوصا هنگام خیس شدن اشاره کرد. برای خرید دستمال کاغذی شیردوشی هم کنون با ما تماس بگیرید.