پودر چربی

پودر چربی

هزینه تأمین غذا 60 تا 70 درصد از کل هزینه پرورش دام ، طیور و آبزیان را به خود اختصاص می دهد. از مهمترین عوامل تغذیه ای که بر بـــازده و هزینه تمام شده خوراک تأثیر به سزایی دارد ، انرژی جیره می باشد. همچنین در چند سال اخیر انتخاب ژنتیکی دام ، طیور و آبزیان عمدتاً بر مبنای تولید بــــوده است ، در نتیجه جمعیت حیوانات پرتولید در مزارع پرورش افزایش یافته است.بنابراین حیوانات پر تولید نیاز به جیره غذایی پرانرژی دارند ولی انرژی مورد نیاز در جیره آنها را نمی توان توسط مواد غذایی موجود در جیره به طور کامل تأمین نمود. بنابراین برای تأمین مقدار کافی انرژی در خــــــوراک ، نیاز به افزودن مکملی انرژی زا می باشد. چربی‌ها به عنوان ماده غذایی پر انرژی می‌توانند در این زمینه نقش به سزایی داشته باشند.

نقش چربی ها:

چربی هایی که می تواند در صنعت مرغداری ، دامپروری و آبزی پروری مورد استفاده قرار گیرد به طور عمده شامل روغن های گیاهی ، چربـــــــی های حیوانی و همچنین اسید چرب و پودر چربی ضایعات کارخانجات روغن کشی دانه های روغنی می باشد. چربی علاوه بر تأمین انرژی در تأمین اسید های چرب ضروری لینولئیک و لینولنیک و افزایش جذب ویتامین های محلول در چربی و همچنین بر خواص فیزیکی خوراک مانند کاهش گـــــرد و غبار و جلوگیری از جدا شدن اجزای جیره و خوش خوراکی مؤثر است.