آنزیم فیتاز

Phytase enzyme

آنزیم های فیتمکس فیتاز:

مجموعه آنزیم های فیتمکس فیتاز محصولی از کمپانی Phytosolution  اسپانیا است. فیتاز اثرات منفی فیتات های گیاهی بر پروتئین و مواد مغذی دیگر جیره را خنثی می کند. استفاده از فیتاز همچنین موجب تحریک اشتها می شود و بنابراین رشد را به طور مستقیم از طریق افزایش مصرف غذا افزایش می دهد. مطالعات انجام گرفته در سالیان اخیر نشان داده است که استفاده از آنزیم فیتاز در جیره موثرترین و عملی ترین روش جهت افزایش قابلیت دسترسی و هضم فسفر غیرفیتاتی موجود در جیره حیوانات تک معده ایی می باشد. 

مجموعه  آنزیم های فیتاز فیتمکس در سه گروه فیتمکس فیتاز 1000، فیتمکس فیتاز 5000 و فیتمکس فیتاز 10000 عرضه می شود. اندازه و شکل منحصر بفرد گرانول های آنزیم های فیتمکس منجر به مقاومت دمایی این آنزیم ها در شرایط نرمال پلت می شود. همچنین به دلیل این خصوصیت، آنزیم ها در برابر پپسین مقاوم تر بوده و منجر به بهبود عملکرد آنزیم در پرنده می شود. 

گروه علمی شرکت برسا – بهین رشد ساز آرین
در صورت هرگونه سوال با ما در تماس باشید. 

لینک کانال شرکت برسا: https://telegram.me/bersaqom

فیتاز