سلمکس

سلمکس

یک محصول آلی که از مخمر استخراج شده و حاوی مقادیر زیادی از سلنیوم ارگانیک می باشد. سلنیوم به شکل آلی به عنوان یک مکمل غذایی برای انسان و حیوانات در دسترس است که موجب بهبود باروری و شاخص های تولیدمثلی بدن می شود. این مکمل منجر به بهبود عملکرد حیوان شده و به عنوان آنتی اکسیدان نقش مهمی را در برابر عوامل اکسیدانی تولید شده در بدن بازی می نماید. سلنیوم تاثیرات مثبتی بر روی تولیدمثل و سیستم ایمنی انسان و پرنده می گذارد. 

selemax2 1024x225 1
سلمکس 2

سلمکس یک محصول آلی است که حاوی پروتئین بالا، فیبر، مواد معدنی و ویتامین های گروه B می باشد. سلمکس از تخمیر زیستی سلنیوم غیرآلی توسط یک گونه از باکتری به نام ساکارومایسس سرویسیه است. سلنیوم در بدن جزئی از ساختار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است که این آنزیم نقش آنتی اکسیدانی را در بدن بر عهده دارد. این ماده با تاثیر بر غشای گلبول های قرمز منجر به کنترل بهتر استرس حیوان می شود. 

فرم آلی سلنیوم توسط حامل های اسیدآمینه و پپتیدهای روده جذب می شوند که این مکانیسم از بروز رقابت با مواد معدنی جلوگیری می نماید. بهبود عملکرد حیوان در نتیجه اثرات آنتی اکسیدانی سلنیوم منجر به افزایش توانایی سیستم ایمنی و تولیدمثل بدن می شود. 

فواید مصرف سلمکس در جوجه های گوشتی :
_ افزایش عملکرد
_  بهبود مقاومت در برابر تنش های محیطی

_ افزایش توانایی بدن جهت مبارزه با بیماری ها
_ بهبود کیفیت گوشت 
_ افزایش ماندگاری لاشه بعد از کشتار

فواید مصرف سلمکس در مرغان مادر :
_ افزایش باروری
_ افزایش میزان جوجه آوری (Hatchability)

فواید مصرف سلمکس در گاو ها :
_کاهش میزان جفت ماندگی
-کاهش تعداد سلولهای سوماتیک و کاهش میزان وقوع ورم پستان
_ بهبود نرخ باروری
_ غنی شدن شیر با سلنیوم

  • این محصول ، حرارت پلت را بدون کاهش در عملکرد تحمل می کند .