کنسانتره ویژه برسا

کنسانتره ویژه برسا

با توجه به اینکه بخش عمده هزینه های پرورش را هزینه خوراک به خود اختصاص می دهد. استفاده از کنسانتره ایده ال نقش بسزایی در کاهش هزینه ها و افزایش تولیدات دارد .
کنسانتره بهین رشد ساز آرین ( برسا ) با استفاده از جدیدترین اصول جیره نویسی و تغذیه و بهترین مواد اولیه تولید می گردد.
کنسانتره شرکت برسا بر اساس نیاز نژاد و با در نظر گرفتن توازن اسیدهای آمینه، ‌پروتئین و انرژی و ویتامینها و عناصر معدنی و.. تنظیم شده و در این ارتباط از مواد اولیه با کیفیت مطابق با آخرین یافته های علمی بهره گرفته ایم. فقط کافی است که نژاد و سن طیور پرورش خود را به ما اعلام کنید تا بهترین کنسانتره متناسب با طیور شما را ارائه نمائیم.