لیست پولت های آماده فروش

لیست پولت های آماده فروش به شرح جدول ذیل می باشد.

پولت ها:

نژاد تعداد سن گله 
نیک چیک 60هزار قطعه 58 روزه
نیک چیک 22 هزار قطعه 55 روزه
نیک چیک 21 هزار قطعه 52 روزه
سوپر نیک 22 هزار قطعه 60  روزه

(تلفن تماس: 02536553923 سه خط – مشاوره فنی 09126515536 )

تاریخ انتشار: 1400/06/08

جهت ارتباط بیشتر با شرکت برسا به کانال ما بپیوندید:  https://telegram.me/bersaqom

فروش پولت

مطالب مرتبط