توکسین بایندر 8 جزئی

توکسین بایندر ای گارد پلاس 8 جزئی میباشد که از اجزای بسیار با کیفیتی برای مهار مایکوتوکسینها ساخته شده است.

از اثرات سوء مایکوتوکسینها میتوان به مواردی از جمله آسیب به بافت ها، درگیری سیستم اعصاب مرکزی و اختلالات گوارشی اشاره کرد. با این وجود زیان های حاصل از کاهش عملکرد ، اختلال در تولید مثل و سرکوب سیستم ایمنی مهمترین و اصلی ترین دغدغه های مرتبط با مسمومیت مایکوتوکسینی میباشد.

علاوه بر این، اندوتوکسین ها ترکیبات لیپوپلی ساکاریدی هستند که در بخش بیرونی دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی وجود دارند که باعث ایجاد واکنشهای التهابی در بدن و تضعیف کبد حیوان میشوند، بطوریکه مایکوتوکسینها با این سموم اثر هم افزایی دارند.

لذا راهکار عملی و مناسب برای کاهش اثرات مایکوتوکسینها در خوراک و کاهش زیست فراهمی آنها، گنجاندن عوامل سم زدا در خوراک طیور می باشد.

– مزایای مصرف ای گارد پلاس:

جذب سموم قارچی

بهبود باروری گله

حمایت از ارگان های بدن

تقویت سیستم ایمنی

مهار رشد قارچ و کپک

کاهش استرس اکسیداتیو

– توصیه مصرف:

شرایط پیشگیری: 0.5 تا 1 کیلوگرم در هر  تن خوراک

شرایط آلودگی به مایکوتوکسین ها: 1.5 تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک

– ترکیبات:

بنتونیت فرآوری شده، مونت موریلونیت، سپیولیت، خاک دیاتومه، مانان الیگوساکارید، بتا 1 و 6 و بتا 1 و 3 دی گلوکان، اسیدهای آلی، آنتی اکسیدان، ایمنوژنها، ترکیبات فایتوژنیک، عصاره های گیاهی، ترکیبات ضد التهاب و دارویی

– بسته بندی: 25 کیلوگرمی