نور و نقش آن در پرورش طیور

نور و پرورش مرغ گوشتی، پولت و تخمگذار
نور و نقش آن در پرورش طیور

نور یکی از عوامل مهم در زمینه پرورش و بهبود عملکرد طیور است. در پرورش طیور شاخص نور شامل سه جنبه دوره نوری، شدت نور و طول موج می باشد. از جنبه های مهم در زمینه رشد سریع و بهبود وزن در مرغان گوشتی علاوه بر جیره های مناسب می توان به برنامه های نوری اشاره کرد. برنامه های نوری متداول در پرورش مرغ گوشتی شامل برنامه نوری مداوم، نوردهی افزایشی و نوردهی متناوب را می توان نام برد.

برنامه نوری مداوم شامل 23 ساعت روشنایی و 1 ساعت خاموشی است. برنامه نوری متناوب شامل 3 ساعت خاموشی و یک ساعت روشنایی از ساعت 8 شب الی 8 صبح می باشد. برنامه های افزایشی در چند روز اول زندگی نور مداوم داده می شود و سپس مقدار نوردهی کاهش می یابد و سپس با یک افزایش تدریجی یا ناگهانی مقدار نوردهی به 23 یا 24 ساعت می رسد. مطالعات نشان داده است که برنامه نوری مداوم در پرنده های گوشتی موجود در بازار از لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و متابولیک وضعیتی را به وجود می آورند که سبب افزایش ضریب تبدیل، افزایش ذخیره چربی،افزایش آسیت و کاهش ملاتونین می شود که این عامل منجر به کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن می شود. در مطالعه ایی گزارش گردید که افزایش تدریجی ساعات روشنایی باعث بهبود ضریب تبدیل، بهبود قابلیت زنده مانی و در نهایت بهبود افزایش وزن در مرغ گوشتی می شود. همچنین سرعت رشد و شاخص تولید در مرغ های گوشتی تحت برنامه متناوب نسبت به دو برنامه نوری دیگر بهتر بود. برنامه نوری متناوب موفقیت بیشتری را در زمینه پرورش بهتر نشان داده است بطوریکه استفاده از این روش منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی شده و تاثیر مثبت بر افزایش وزن داشته است. برنامه نوری متناوب از لحاظ شاخص کارایی تولید که شامل وزن بدن، ضریب تبدیل، درصد ماندگاری، تعداد روزهای پرورش می باشد میزان بالاتری را نسبت به دیگر برنامه های نوری نشان می دهد. همچنین این برنامه نوری، منجر به بهبود نسبی وزن لاشه می شود. همچنین میزان مصرف برق در این روش کاهش چشمگیر را نشان می دهد که در افزایش سود دوره پرورش کمک می نماید.

نور در مرغان تخمگذار:

در مرغان تخمگذار در صورت وجود مدت و شدت معینی از نور و روشنایی روند تخمگذاری شروع و ادامه پیدا می کند. نور از طریق تحریک غده هیپوفیز و افزایش ترشح هورمون های این غده منجر به افزایش تولید تخم مرغ می شود. استفاده از مهتابی به دلیل تولید نور آبی مطلبوب نیست و استفاده از لامپ های با تولید رنگ قرمز و سفید توصیه می شود. استفاده از نور زرد سدیمی منجر به کاهش چربی سینه، تسریع التیام زخم پا و بهبود عمل راه رفتن می شود. مرغ ها هایی که بالاتر از میزان آستانه تحریک شدن خود نور دریافت می کنند در ادامه روند تخمگذاری اثرات منفی را با کاهش میزان تخمگذاری نشان می دهند. نگهداری از مرغان در شدت نور کم منجر به کاهش رفتار نوک زدن به پرها در گله و آرام بودن آنها می شود.
در مطالعه ایی گزارش گردید در قفس های چند طبقه استفاده از نور با شدت 4 تا 5 لوکس منجر به افزایش تعداد تخم مرغ، کاهش تلفات و همچنین بهبود ضریب تبدیل می شود. طراحی سالن های مرغداری باید طوری صورت گیرد تا بتوان در طی مدت پرورش میزان شدت و مدت تابش نور را تنظیم نمود. استفاده از روش هایی مانند خاموش کردن یکی در میان لامپ ها، گل زدن و رنگ زدن به لامپ روش مناسبی برای کنترل شدت نور نیست. استفاده از نور با شدت مناسب منجر به بالاتر رفتن وزن بدن در مقایسه با مرغ هایی که نور مناسب دریافت نکرده اند می شود که این افزایش وزن را می توان به کمتر شدن فعالیت پرنده و در نتیجه پائین تر بودن انرژی نگهداری نسبت داد.. مرغ هایی که با وزن بیشتر تخمگذاری را شروع نمایند بعد از پیک تولید، منحنی تولید تخم مرغ آنها روند نزولی کمتری را شنان می دهد و تولید تخم مرغ با کیفیت و کمیت بالاتری را نشان می دهد. در پایان توصیه می شود که کنترل نور یکی از مهم ترین فاکتورها در طی دوران پرورش مدنظر قرار گیرد. استفاده از برنامه های نوری مناسب در حین پرورش مرغ گوشتی، پولت و مرغ تخمگذار منجر به بهبود عملکرد و در نتیجه افزایش بازده تولید و سود می شود.

گروه علمی شرکت برسابهین رشد ساز آرین

در صورت هرگونه سوال در زمینه پرورش طیور با ما تماس بگیرید

لینک کانال شرکت برسا: https://telegram.me/bersaqom

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط