سمینار آموزشی راهکارهای مدیریت تغذیه و اقتصادی در گله گاو شیری

سمینار آموزشی راهکارهای مدیریت تغذیه و اقتصادی در گله گاو شیری

سمینار آموزشی راهکارهای مدیریت تغذیه و اقتصادی در گله های گاو شیری در آخرین روز از مردادماه سال 1395 در استان قم برگزار گردید.

این سمینار توسط شرکت فراز دانه آوند و با همکاری شرکت بهین رشد ساز آرین (برسا) و اتحادیه دامداران استان قم برگزار شد. در این سمینار که با استقبال کارشناسان و دامداران استان قم تشکیل گردید دکتر نوبری سخنران جلسه ابتدا به مقایسه برخی از آمارهای تولید شیر در شهرهای ایران پرداخت و سپس در زمینه برخی از هزینه های پنهان که مورد محاسبه قرار نمی گیرد و در طول سال منجر به از دست رفتن مبالغ بسیار هنگفتی می شود ایراد سخنرانی نمود. در ادامه سمینار دکتر نوبری در زمینه اقتصادی ترین میزان تولید شیر در شرایط مختلف با کارشناسان و دامداران به تبادل نظر پرداخت. این جلسه با حضور فعال دامداران و کارشناسان و پرسش و پاسخ و رفع برخی از ایرادات و توصیه هایی برای بهبود شرایط اقتصادی گله در شرایط مختلف اقتصادی پایان یافت. 

برسا، فراز دانه آوند، سمینار       برسا فراز دانه آوند

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط