فیلم هایی در زمینه های مختلف دام و طیور

فیلم هایی در زمینه های
فیلم هایی در زمینه های مختلف دام و طیور

در این بخش:

فیلم آموزش تهویه در مرغداری

فیلم آموزش نوک چینی در مرغداری

فیلم آموزش شناخت بیماریها در مرغداری

فیلم آموزش ضدعفونی واحدهای پرورش طیور

فیلم آموزش نحوه صحیح شیردوشی

فیلم آموزش تلقیح مصنوعی

فیلم آموزش سم چینی

فیلم آموزش زایمان در گاوداری

فیلم بازدید از کشتارگاه طیور

فیلم بازدید از واحد پرورش گاوشیری

مطالب این بخش فعلا قابل بهره برداری نیست.

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط