برونشیت عفونی

برونشیت عفونی طیور
برونشیت عفونی

برونشیت عفونی طیور یک بیماری حاد ویروسی با واگیری بالا در جوجه ها می باشد که با ضایعات نایی، سرفه و عطسه مشخص می شود. ویروس برونشیت عفونی می تواند منجر به ضایعات تنفسی، التهابات کلیوی، اختلالات تولیدمثلی و کاهش وزن پرندگان مبتلا شود. با اینحال هیپچکدام از این علائم، مختص به این بیماری نیست و بدین ترتیب برای تشخیص عفونت در گله به تشخیص آزمایشگاهی نیاز است.

ویروس عامل برونشیت عفونی متعلق به جنس کروناویروس از خانواده کروناویریده می باشد. سروتیپ های مختلف ویروس برونشیت عفونی در تمامی کشورهایی که صنعت پرورش طیور متراکم دارند شایع می باشند به طوری که بروز عفونت ناشی از آن در اکثر مناطق تا 100 درصد نیز گزارش شده است. این بیماری خسارت اقتصادی بالایی را در بردارد و باعث کاهش وزن و کاهش راندمان غذایی می گردد. صنعت پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار کشور به دلیل بیماری برونشیت عفونی سالانه خسارت هنگفتی را متحمل می گردد و علیرغم استفاده گسترده از واکسن ها، این بیماری به صورت همه گیری های وسیع در سطح کشور مشاهده می شود. وجود سروتیپ های مختلف از ویروس برونشیت و شکست واکسیناسیون علیه این بیماری، منجر به افزایش هزینه ها جهت جلوگیری از بروز آن شده است.
تلفات در طیور گوشتی به طور معمول در 6-5 هفتگی به حداکثر خود می رسد و مرگ و میر در را در اثر عفونت ثانویه افزایش می دهد. با افزایش سن، پرندگان مقاومت بیشتری به بیماری پیدا می کنند. همه بیماری های عفونی دستگاه تنفس طیور از جمله برونشیت عفونی که سبب تخریب بافت ریه می شوند منجر به کاهش ظرفیت تنفسی خواهند شد لذا با افزایش فشار خون ریوی، سندرم آسیت را ایجاد می کنند. ریه پرندگان نسبت به پستانداران انعطاف پذیری کمتری دارد و مویرگ های خونی آن ها هم از انبساط پذیری ضعیف تری برخوردار است. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مهم در رشد، تامین اکسیژن و اکسیداسیون هوازی می باشد در گله های مبتلا به برونشیت عفونی متابولیسم مواد غذایی به علت نارسایی ریوی و عدم تامین اکسیژن کافی مختل شده که بر سوخت و ساز تاثیر منفی می گذارد.
برونشیت عفونی تاثیرات ماندگار و جبران ناپذیر در طیور تخمگذار به واسطه، عفونت دستگاه تناسلی به ویژه در سنین آغازین و نارسایی کلیوی عمدتا پس از انتقال به قفس می گذارد که موجب نقص در عملکرد گله طی دوره تخمگذاری می گردد. پس از شروع دوره تخمگذاری، علائم بیماری بصورت ضایعات مجرای تناسلی بروز می نماید. در جوجه های یک روزه، عفونت بیماری برونشیت می تواند بصورت دائمی به اویداکت آسیب برساند و بر روی تخم گذاری و کیفیت تخم در طی دوره تولید اثر بگذارد. اثرات ناشی از این بیماری بر روی کیفیت تخم مرغ بصورت افت تخمگذاری، به همراه افزایش تعداد تخم مرغ های تغییر شکل یافته و فاقد رنگدانه با پوسته نرم و آلبومین آبکی بروز می نماید.

واکسیناسیون
هر دو واکسن زنده و غیرفعال در مرغداری برای ایمن سازی فعال بر علیه بیماری برونشیت عفونی استفاده می شود. واکسن های غیرفعال به عنوان واکسن یادآور برای محافظت از گله های مادر و تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی استفاده می شود. استفاده از واکسن های زنده عموما بصورت اسپری و یا از طریق آشامیدنی می باشد. واکسن های غیرفعال معمولا بصورت تزریق داخل عضلانی یا زیرجلدی استعمال می شود. مطالعات نشان داده است حضور ایمونوگلوبین A ایجاد مقاومت مناسبی در برابر بروز بیماری ایجاد می نماید.

گروه علمی شرکت برسا – بهین رشد ساز آرین
در صورت هرگونه سوال با ما در تماس باشید.

https://telegram.me/bersaqom

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط