راهنمای پرورش مرغ تخمگذار نیک چیک سفید

پرورش مرغ
راهنمای پرورش مرغ تخمگذار نیک چیک سفید

اعضای گروه تحقیق ( بهداشت و ژنتیک ) H&N سالهاست تلاش می کنند مرغ تخمگذاری تولید کنند که دارای توانایی تولید، قدرت زیست، ضریب تبدیل غذایی، کیفیت پوسته و وزن تخم مرغ بسیار خوبی باشد.
این ویژگی ها فاکتورهای اساسی و اولیه ای می باشند که در سنجش میزان سودمندی از طرف تولید کننده مورد توجه قرار می گیرد. هدف از این تحقیقات رسیدن به پتانسیل ژنتیکی در تخمگذار H&N نیک چیک می باشد.
مدیریت خوب کلیدی می باشد برای موفقیت گله های نیک چیک و هیچ وقت نباید پرفرمانس متوسط یا پائین تر از متوسط مورد قبول باشد. پرفرمانس خوب هر یک از پرندگان در گله کمک می کند تا بیشتر نتایج مورد نظر بدست آید. نگهداری خوب از گله نیازمند کمی تلاش بیشتر است، و باید به تمام جزئیات نیازمندی های گله توجه نمود. این راهنمای مدیریتی به شما کمک خواهد کرد تا تصمیمات صحیح اخذ کنید

پرورش جوجه در روی بستر :

بستر:
بستر تمیز و با کیفیت خوب در کف سالن ریخته شود و سیستم گرمایش 24 ساعت قبل از رسیدن جوجه ها روشن شود.
برای کاهش هزینه انرژی بهتر است نصف سالن مسدود شود و جوجه ها در نصف سالن ریخته شود.
آب و غذا :
در روزهای اول از سینی استفاده شود، بعد از چند روز از سیستم عمومی و معمول دانخوری استفاده شود و دقت شود که فضای دانخوری کافی باشد.
سیستم های اتوماتیک آبخوری متنوع می باشد و ویژگی خاصی دارند.
بهتر است سیستم آبخوری در دوره پرورش و تولید از یک نوع باشد تا به آن سیستم عادت داشته باشند.
کنترل کوکسیدیوزیس :‌
برای کنترل کوکسیدیوز مدیریت بستر خیلی کمک خواهد کرد. استفاده از کوکسیدیواستاتها در دوره پرورش کاملاً مفید و لازم هست ولی در دوره تولید کوکسیدیواستات ها به طور عمومی مصرف نمی شوند.
پرورش پولت در قفس :‌
آب :
– فضای آبخوری طبق شکل 2 باید تامین شود.
– ظروف آبخوری قبل از رسیدن جوجه ها باید پر شوند .
– چند روز اول ظروف یا نیپل ها باید کنترل شوند و روزانه چند بار تمیز شوند.
– بعضاً اتفاق می افتد که جوجه ها به یک ظروف یا نیپل وابسته می شوند و در صورت عدم وجود آب باعث دهیدراتاسیون می گردد.
– بهتر است سیستم آبخوری در سالن تولید و پرورش مشابه باشد.
غذا :
غذا دهی برای جوجه های یکروزه روی کاغذ مخصوص یا روزنامه مطلوبتر است. کاغذهای روغنی و رنگی تبلیغاتی خوب نیست.
مقدار کمی غذا با کیفیت بالا را روی کف کاغذی یا سینی های غذا قرار داده شود، این اطمینان حاصل شود که فضای کافی برای غذا خوردن وجود دارد تا یکنواختی و رشد مورد انتظار حاصل شود ( شکل 3 ).

نوک چینی:
– نوک چینی یک از نکات مهم در مدیریت طیور خصوصاً در سالنهای باز با نور زیاد میباشد.
– نوک چینی باید با یک روش همشکل و یکنواخت انجام شود و باعث تاخیر در رشد مجدد نوک گردد.
– نوک چینی نادرست می تواند آسیبهای دائمی در پرفورمانس گله ایجاد کند.
– نوک چینی در سن پائین بهتر است و این شرکت نوک چینی بعد از 10 روزگی را پیشنهاد نمی کند.
– نوک چینی دیر هنگام ممکن است در هوای گرم باعث خونریزی شود.
– از قبل از نوک چینی تا چند روز بعد از نوک چینی ویتامین K به دان یا آب آشامیدنی اضافه شود تا از خونریزی های احتمالی جلوگیری کند.
نوک چینی 7 ـ 10 روزگی :
نوک چینی با یک ابزار نوک چینی دقیق با 3 سایر مختلف سوراخ (5/3 ـ 4 و 3/4 میلیمتر) به دستگاه نوک چینی وصل می شود، انجام می گیرد. این ابزار نوک بالا و پائین را بطور همزمان می چیند و تا 2 میلی متر از انتهای سوراخ بینی را می سوزاند. با توجه به اندازه جوجه سایز سوراخ تنظیم می شود تا به طول مناسب و صحیح نوک دست یابیم. قطع نوک و سوزاندن آن باید همزمان انجام شود. ابزارهای نوک چینی قبل از شروع باید تمیز و ضد عفونی شوند.
بایستی تیغ دستگاه نوک چینی تمیز باشد، تیغ های کهنه و کند به جای بریدن مناسب نوک را له و پاره می کنند . کیفیت عمل نوک چینی به کیفیت ابزار، نگهداری و نحوه استفاده آن بستگی دارد و دارای اهمیت زیادی است .
غذا دهی پولت ها :
اگر تغذیه Nick Chick بر مبنای برنامه های غذایی تعیین شده توسط متخصصین انجام شود، رشد صحیح و خوبی خواهد داشت.
سطوح پیشنهادی در جدول 2 برای تولید پولتهایی با رشد و نمو اسکلتی و ماهیچه ای خوب ضروری است . پولت ها در قفس تحرک کمتری دارند بنابراین از لحاظ وزنی سنگین ترند و برنامه غذایی آنها کمی متفاوت تر از پرورش در بستر می باشد.
جیره غذایی برای سنین مختلف بهتر است طبق جدول 2 تهیه شود و مینرال ها و ویتامینها طبق جدول 3 به جیره اضافه شود.
هر جیره غذایی باید تا رسیدن به وزن هدف ادامه و پس از آن جیره بعدی تهیه شود. در جیره قبل از تولید باید کلسیم 2% در نظر گرفته شود (جدول 2).
مقدار مصرف غذا در جدول 4 نشان داده شده است ولی می تواند با توجه به شرایط مختلف تغییر کند. غذا باید از نظر آلودگی های شیمیایی و میکروبی در حد استاندارد باشد و کیفیت مطلوب را داشته باشد و آزمایشات دوره ای بر روی آن انجام شده باشد.
میکس ومخلوط نمودن صحیح غذا دارای اهمیت خاصی می با شد.

ثبت اطلاعات مربوط به دوره رشد :‌
ثبت اطلاعات مربوط به دوره رشد به شما این اجازه را می دهد که همیشه پیشرفت وضعیت گله ها را مقایسه کنید، از این رو نگهداری و حفظ سوابق، ابزار ارزشمندی در مدیریت می باشد. مصرف غذا، آب، تعداد تلفات باید روزانه ثبت شود و بطور هفتگی جمع بندی شود، وزن بدن و درصد یکنواختی وزن بدن باید هر هفته ثبت شود و نتایج بدست آمده با نمودار نشان داده شود تا تحلیل ساده تر انجام شود.
اطلاعات مربوط به واکسیناسیون، نوک چینی، مصرف دارو، تغییرات دارو و سایر اتفاقات عمده معنی دار باید ثبت شود.
برنامه نور دهی تا 17 هفتگی :‌
کنترل نور یک فاکتور بسیار مهم برای مدیریت گله تخمگذار می باشد. مدیریت صحیح نور ابزار ارزشمندی برای کنترل نوع جنس،وزن بدن و وزن تخم مرغ می باشد.
Nick Chick تحت برنامه های مختلف نوردهی عمل می کند و بهترین حالت آن بستگی به نیاز تولید کننده و بازار از نظر اندازه تخم مرغ، تولید تاخیری و … دارد، ولی برنامه ای که برای گرفتن بهترین نتایج پایدار و ثابت ارائه می شود برنامه طول روز ثابت است.
بعضی از برنامه های روشنایی موفق که امروزه بکار میروند در زیر
شرح داده شده اند:
دو هفته اول :
برنامه روشنایی برای تمام گله ها در انواع مختلف سالن ها در دو هفته اول یکسان میباشد. 2 روز اول روزانه 24 ساعت روشنایی با شدت Lux 10 و روز سوم نور 16 ساعت و شدت نور Lux 5/7 – 5 می باشد.
از روز سوم تا پایان هفته دوم ثابت می باشد.
پرورش در سالنهای بسته:
در سن 15 روزگی ( ابتدای هفته سوم ) طول روشنایی را به 9 یا 10 ساعت
برسانید شدت نورxuL5/7-5 می باشد، این دوره تا 17 هفتگی (119 روزگی) میباشد. در120 روزگی به 13 ساعت افزایش دهید و بعداً هر هفته یک ساعت افزایش دهید تا به 16 ساعت برسد. شدت نور باید طبق جدول 7 باشد.
پرورش در سالنهای باز :
* پرورش در عرض جغرافیایی 30 درجه و بالاتر:
بسته به نوع سالن و ماه جوجه ریزی در سالنهای باز و نیم باز، برنامه روشنایی متغیر است. در جوجه ریزی ما بین “15 فوریه و 15 می” جهت پرورش می بایست به اندازه طول روز طبیعی (طبق جدول 8) نور مصنوعی اعمال شود. برنامه نوردهی برای گله هایی که “٢١ ژوئن” جوجه ریزی شده اند طبق جدول ٨ می باشد.
برنامه روشنایی برای گله هایی که ما بین “١٧ فوریه و١٤ می” جوجه ریزی شده اند از ١٥ روزگی تا هفته١٧ برابر با طول روز است و می بایست طبق جدول 8 عمل شود.
* پرورش در عرض جغرافیایی بین ٠ ـ ٠ ٣ درجه شمال و جنوبی:
در سن ١٥ روزگی ١٤ ساعت نور در شبانه روز مطلوبست و نیز بهتر است شروع نور از ساعات اولیه صبح باشد، در ﺳﻥ٩ تا ١١ هفتگی باید محاسبه شود که اگر در هفته ١٧ همان گله طول طبیعی روز کم باشد، ساعت نور کم شود.

اولین دیدگاه را بنویسید

مطالب مرتبط